Όροι χρήσης

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

Ο ιστότοπος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου αποτελείται από διάφορες ιστοσελίδες που διαχειρίζεται το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

Ο ιστότοπος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου σας προσφέρεται υπό τον όρο της αποδοχής σας χωρίς τροποποίηση των όρων, προϋποθέσεων και ειδοποιήσεων που περιέχονται στο παρόν. Η χρήση του ιστότοπου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου από εσάς συνιστά τη συμφωνία σας με όλους αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρεται ο ιστότοπος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους («Συνδεδεμένοι ιστότοποι»). Οι Συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε Συνδεδεμένο Ιστότοπο ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε έναν Συνδεδεμένο ιστότοπο. Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου δεν ευθύνεται για τη διαδικτυακή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιονδήποτε Συνδεδεμένο Ιστότοπο. Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου παρέχει αυτούς τους συνδέσμους σε εσάς μόνο για διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του ιστότοπου από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ή οποιασδήποτε ένωσης με τους χειριστές του.

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ως προϋπόθεση για τη χρήση του ιστότοπου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, εγγυάστε στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει τον ιστότοπο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου ή να παρέμβει στη χρήση και την απόλαυση του ιστότοπου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε υλικό ή πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο που δεν διατίθεται σκόπιμα ή δεν παρέχεται μέσω των ιστοσελίδων του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο ιστότοπος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου μπορεί να περιέχει υπηρεσίες πίνακες ανακοινώσεων, περιοχές συνομιλίας, ομάδες ειδήσεων, φόρουμ, κοινότητες, προσωπικές ιστοσελίδες, ημερολόγια ή/και άλλες δυνατότητες μηνυμάτων ή επικοινωνίας που έχουν σχεδιαστεί για να σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε με το ευρύ κοινό ή με ομάδα (συλλογικά, «Υπηρεσίες Επικοινωνίας»), συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας μόνο για τη δημοσίευση, αποστολή και λήψη μηνυμάτων και υλικού που είναι κατάλληλο και σχετίζεται με τη συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας. Ως παράδειγμα, και όχι ως περιορισμός, συμφωνείτε ότι όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία Επικοινωνίας, δεν θα:

 • Δυσφήμηση, κατάχρηση, παρενόχληση, καταδίωξη, απειλή ή με άλλο τρόπο παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων (όπως τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας) άλλων.
 • Δημοσιεύσετε, ανεβάζετε, διανέμετε ή διαδίδετε οποιοδήποτε ακατάλληλο, βέβηλο, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή παράνομο θέμα, όνομα, υλικό ή πληροφορία.
 • Μεταφορτώσετε αρχεία που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ή από τα δικαιώματα του απορρήτου της δημοσιότητας), εκτός εάν κατέχετε ή ελέγχετε τα δικαιώματά τους ή έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις.
 • Μεταφορτώσετε αρχεία που περιέχουν ιούς, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τη λειτουργία του υπολογιστή κάποιου άλλου.
 • Διαφημίσετε ή προσφέρετε να πουλήσετε ή να αγοράσετε οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες για οποιονδήποτε επαγγελματικό σκοπό, εκτός εάν αυτή η Υπηρεσία Επικοινωνίας επιτρέπει συγκεκριμένα τέτοια μηνύματα.
 • Διεξαγωγή ή προώθηση ερευνών, διαγωνισμών, συστημάτων πυραμίδας ή αλυσιδωτών επιστολών.
 • Πραγματοποιήσετε λήψη οποιουδήποτε αρχείου που δημοσιεύτηκε από άλλο χρήστη μιας Υπηρεσίας Επικοινωνίας που γνωρίζετε ή εύλογα θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να διανεμηθεί νόμιμα με τέτοιο τρόπο.
 • Παραποιήσετε ή διαγράψτε οποιεσδήποτε αναφορές συγγραφέων, νομικές ή άλλες κατάλληλες ειδοποιήσεις ή ιδιόκτητες ονομασίες ή ετικέτες της προέλευσης ή της πηγής λογισμικού ή άλλου υλικού που περιέχεται σε ένα αρχείο που μεταφορτώνεται.
 • Περιορίσετε ή εμποδίσετε οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας.
 • Παραβίαση οποιουδήποτε κώδικα δεοντολογίας ή άλλων κατευθυντήριων γραμμών που μπορεί να ισχύουν για οποιαδήποτε συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας.
 • Συγκομίσετε ή συλλέξετε με άλλο τρόπο πληροφορίες για άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων e-mail, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
 • Παραβιάσετε τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας. Ωστόσο, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει το ΥΛΙΚΟ που δημοσιεύονται σε μια Υπηρεσία Επικοινωνίας και να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε ή όλες τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος ή να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν δίνετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης για εσάς ή τα παιδιά σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Επικοινωνίας. Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου δεν ελέγχει ούτε εγκρίνει το περιεχόμενο, τα μηνύματα ή τις πληροφορίες που βρίσκονται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη σχετικά με τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και οποιεσδήποτε ενέργειες προκύπτουν από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Επικοινωνίας. Οι διαχειριστές και οι οικοδεσπότες δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και οι απόψεις τους δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτές του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Το υλικό που μεταφορτώνεται σε μια Υπηρεσία Επικοινωνίας ενδέχεται να υπόκειται σε δημοσιευμένους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση, την αναπαραγωγή ή/και τη διάδοση. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των περιορισμών εάν κάνετε λήψη του υλικού.

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου Ή ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου δεν διεκδικεί την ιδιοκτησία του υλικού που παρέχετε στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (συμπεριλαμβανομένων σχολίων και προτάσεων) ούτε δημοσιεύετε, ανεβάζετε, εισάγετε ή υποβάλλετε σε οποιονδήποτε ιστότοπο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου ή τις σχετικές υπηρεσίες του (συλλογικά «Υποβολές»). Ωστόσο, με την ανάρτηση, τη μεταφόρτωση, την εισαγωγή, την παροχή ή την υποβολή της Υποβολής σας, χορηγείτε στο Κυπριακό Συμβούλιο Νεολαίας, στις συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες και στους απαραίτητους υποαδειούχους άδεια να χρησιμοποιούν την Υποβολή σας σε σχέση με τη λειτουργία των διαδικτυακών τους επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων: αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, αναπαραγωγή, επεξεργασία, μετάφραση και εκ νέου διαμόρφωση της Υποβολής σας. και να δημοσιεύσετε το όνομά σας σε σχέση με την Υποβολή σας.

Δεν θα καταβληθεί καμία αποζημίωση σχετικά με τη χρήση της Υποβολής σας, όπως προβλέπεται στο παρόν. Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου δεν υποχρεούται να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Υποβολή μπορείτε να υποβάλετε και μπορεί να αφαιρέσει οποιαδήποτε Υποβολή ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική κρίση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Με τη δημοσίευση, τη μεταφόρτωση, την εισαγωγή, την παροχή ή την υποβολή της Υποβολής σας εγγυάστε και δηλώνετε ότι κατέχετε ή ελέγχετε με άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα για την Υποβολή σας, όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για να παρέχετε, να δημοσιεύσετε, μεταφορτώστε, εισαγάγετε ή υποβάλετε τις Υποβολές.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΤΊΘΕΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ΚΑΙ/Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ/Η ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ. ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ.

Το Κυπριακό Συμβούλιο Νεολαίας ΚΑΙ/Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Κύπρου. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΙΔΟΥΣ.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ΚΑΙ/Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ Κυπριακό Συμβούλιο Νεολαίας ΚΑΙ/Η ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΙΜΩΡΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΤΑ, ΧΡΗΣΗ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου ή ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Κύπρου ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΙΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΥΣΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: info@cyc.org.cy

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και στις σχετικές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

ΓΕΝΙΚΑ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, αυτή η συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και με το παρόν συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των δικαστηρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Η χρήση του ιστότοπου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν εφαρμόζει όλες τις διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό αυτής της παραγράφου. Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται κοινοπραξία, εταιρική σχέση, σχέση εργασίας ή αντιπροσωπείας μεταξύ εσάς και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ή της χρήσης του ιστότοπου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Η εκτέλεση αυτής της συμφωνίας από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου υπόκειται στους υφιστάμενους νόμους και τη νομική διαδικασία και τίποτα που περιέχεται σε αυτήν τη συμφωνία δεν παραβιάζει το δικαίωμα του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου να συμμορφώνεται με κυβερνητικά, δικαστικά και αστυνομικά αιτήματα ή απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της Νεολαίας Κύπρου από εσάς Ιστοσελίδα του Συμβουλίου ή πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου σχετικά με αυτή τη χρήση. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δηλώσεων αποποίησης εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω, τότε η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα θεωρηθεί ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη που ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η παρούσα συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Κυπριακού Συμβουλίου Νεολαίας σε σχέση με τον Ιστότοπο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ του χρήστη και της Κύπρου. Συμβούλιο Νεολαίας σε σχέση με την Ιστοσελίδα του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Μια έντυπη έκδοση αυτής της συμφωνίας και οποιασδήποτε ειδοποίησης που δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με αυτήν τη συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους με άλλα επαγγελματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν αρχικά σε έντυπη μορφή. Είναι ρητή επιθυμία στα μέρη η παρούσα συμφωνία και όλα τα σχετικά έγγραφα να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ:

Όλα τα περιεχόμενα του ιστότοπου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου είναι: Copyright 2021από το Κυπριακό Συμβούλιο Νεολαίας και/ή τους προμηθευτές του. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα ονόματα των πραγματικών εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Τα παραδείγματα εταιρειών, οργανισμών, προϊόντων, ατόμων και εκδηλώσεων που απεικονίζονται εδώ είναι εικονικά. Δεν υπάρχει πρόθεση ούτε πρέπει να συναχθεί συσχέτιση με οποιαδήποτε πραγματική εταιρεία, οργανισμό, προϊόν, πρόσωπο ή εκδήλωση.

Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τους περί τoυ Δικαιώματoς Πvευματικής Iδιoκτησίας Νόμoι θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί τoυ Δικαιώματoς Πvευματικής Iδιoκτησίας Νόμoυς τoυ 1976 μέχρι 1993, οι ειδοποιήσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που ισχυρίζεται ότι δυνάμει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να αποστέλλονται στην Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Δείτε την Ειδοποίηση και τη διαδικασία για την υποβολή αξιώσεων για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.