Διοργανωτές

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ιδρύθηκε το 1996 ως μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με βασικό στόχο την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας τόσο ανάμεσα στους νέους όλης της Κύπρου όσο και με άλλους νέους διεθνώς. Αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα εκπροσώπησης των μη κυβερνητικών οργανώσεων νεολαίας στη Κύπρο (κομματικών και μη) λειτουργώντας ως ο συντονιστικός τους φορέας με την πολιτεία και ως αντιπροσωπευτικός τους φορέας σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα. Συμμετέχουν σήμερα όλες οι οργανώσεις νεολαίας των πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών και μαθητικών παρατάξεων, αλλά και συνδικαλιστικών και αγροτικών οργανώσεων όπως και τις οργανώσεις νεολαίας των θρησκευτικών ομάδων αλλά και αρκετές άλλες οργανώσεις, συμπεριλαμβανόμενες και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι οποίες προωθούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία.

Το Cyprus Youth DiplomaCY λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2014, και έγινε επίσημα ΜΚΟ τον Μάιο του 2015. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα Κύπριων νέων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Διπλωματία και τις Διεθνείς Σχέσεις με στόχο να παρακινήσει τους νέους της Κύπρου να γίνουν ενεργοί πολίτες, να ασχοληθούν με τα τεκταινόμενα καθώς και να ακουστεί η φωνή των νέων της Κύπρου σε ζητήματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής. Το Cyprus Youth DiplomaCY δίνει την ευκαιρία στα μέλη του να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, συνέδρια, συζητήσεις, επισκέψεις μελέτης, προσομοιώσεις διεθνών οργανισμών και αποστολές στο εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη διπλωματία, στις διεθνείς σχέσεις καθώς και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των νέων.