Τελικές Εκθέσεις 6ης ΒτΝΑ

Υπόμνημα 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων:

Τελικές Εκθέσεις 5ης ΒτΝΑ

Υπόμνημα 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων:

Τελικές Εκθεσεις 4ης ΒτΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

«Η σύμβαση της Λευκωσίας ως εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας και ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ενίσχυση της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κλορονομιάς»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

««Πολιτικές επιτάχυνσης της διασφάλισης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό τομέα συμπεριλαμβανομένης της ίσης μεταχείρισης και αμοιβής ανδρών και γυναικών στην εργασία»»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Η πρόκληση της στέγασης για τους νέους και τις νέες της Κύπρου»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Πως μπορεί να επιτευχθεί το κλείσιμο του κύκλου πλαστικών στην Κύπρο και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα πλαστικά αντικείμενα;»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ​

«Πώς μπορεί να γίνει καλύτερη διασύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας;»

Τελικές Εκθεσεις 3ης ΒτΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018

«Είναι γεγονός, ότι η γενιά των Millennials έχει επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και είναι «εξαρτημένοι» με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνολογία.»

Έκθεση Επιτροπής Εσωτερικών

«Η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκύημα της συνδιάλεξης που προέκυψε μεταξύ των μελών της Επιτροπής Εσωτερικών της 3ης Βουλής Νέων Αντιπροσώπων, στην πρώτη συνάντηση αυτής, επί του θέματος «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση».»

Έκθεση Επιτροπής Παιδείας - 3η ΒτΝΑ

«Η Επιτροπή Παιδείας κατά την 3η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων συζήτησε το θέμα: «Σύγχρονο Σχολείο». »

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Η χρόνια κατάσταση έλλειψης νερού, ήτοι λειψυδρία, είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει πολλές περιοχές του πλανήτη σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.»

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

«Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων ασχολήθηκε με την ενεργό συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(στο εφεξής «ΕΕ») και τον τρόπο που μπορεί να συνεισφέρει ενεργά και θετικά στη χάραξη Κοινής Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής.;»

Τελικές Εκθεσεις 2ης ΒτΝΑ

Υπόμνημα 2ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων:

Τελικές Εκθεσεις 1ης ΒτΝΑ

Υπόμνημα 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων: