Σχετικά

​Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας νομοθετεί στα πλαίσια του διαχωρισμού των εξουσιών σε ένα Κράτος Δικαίου, έτσι και η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων θα συγκληθεί για να «νομοθετήσει» με έναν ιδιότυπο τρόπο, μέσω της υιοθέτησης εκθέσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών οι οποίες θα προσομοιωθούν.

Οι 56 βουλευτές που θα συμμετέχουν, θα χωριστούν σε 5 Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, κάθε μια από τις οποίες θα συζητήσει ένα θέμα σχετικό με τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των νέων και θα συγγράψει μια Έκθεση. Η έκθεση κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια των 56 Βουλευτών, θα γίνει συζήτηση και θα τεθεί σε ψηφοφορία. Εάν η έκθεση υπερψηφιστεί, αυτή θα παραδοθεί στον αρμόδιο Υπουργό (Υπουργό της πραγματικής Κυβέρνησης) και άλλους τεχνοκράτες, ως η άποψη των νέων για τα συγκεκριμένα ζητήματα, με την εντολή να λάβει υπόψη την έκθεση και να την εντάξει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου του.

Το συγκεκριμένο έργο συνδέεται άμεσα με τον Διαρθρωμένο Διάλογο, καθώς για πρώτη φορά στην Κύπρο, οι αποφάσεις και οι απόψεις των νέων θα κατατεθούν σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, όπως στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τους Υπουργούς οι οποίοι χειρίζονται θέματα που θα συζητήσουν οι νέοι.

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος είναι η «Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων» να καταστεί θεσμός στην Κύπρο, έτσι ώστε να δοθεί μόνιμα χώρος στους νέους ανθρώπους να εκφράσουν τις απόψεις τους για όλα αυτά που τους αφορούν, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Σε μια εποχή πολιτικής απάθειας των νέων, σκοπός είναι να κατανοήσουν οι νέοι το ρόλο της Βουλής και των βουλευτών στην λήψη αποφάσεων που αφορούν τους πολίτες, να δώσουν οι ίδιοι το στίγμα τους για όλα όσα τους αφορούν αλλά και να ενδυναμωθεί η Δημοκρατία αφού οι «Νέοι Αντιπρόσωπο» θα έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις για την λήψη των σωστών αποφάσεων οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον του τόπου τους.

Με τη διεξαγωγή της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, οι νέοι θα αποκτήσουν επίσημα φωνή, θα εκφράσουν τις απόψεις τους ως νομοθέτες οι ίδιοι. Θα κατανοηθούν ορισμοί όπως δημοκρατία, ελευθερία του λόγου με σεβασμό προς τις αντίθετες απόψεις, ανθρώπινα δικαιώματα, συζήτηση, πολιτική αλλά και η συζήτηση και ο συμβιβασμός υπέρ της ύπαρξης αμοιβαίας αποδεκτής λύσης σε προβλήματα που αφορούν τους νέους.