5η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων

Το Cyprus Youth Council.Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.Kıbrıs Gençlik Konseyi και το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνουν την έναρξη προετοιμασίας για τη διεξαγωγή της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

Ποια θέματα θα ήθελες να δεις στην 5η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων;

Οι νέοι και οι νέες της Κύπρου έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ποιο θέμα θα ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της κάθε Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που θα προσομοιωθεί, ανεξαρτήτως του αν θα συμμετέχουν τελικώς στις εργασίες της Βουλής τον προσεχή Οκτώβριο.

Για το λόγο αυτό οι συνδιοργανωτές καλούν όλους/όλες τους/τις νέους/νέες της Κύπρου να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μας και να επιλέξουν τις θεματικές με τις οποίες θα ασχοληθούν οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, καθορίζοντας έτσι την ημερήσια διάταξη της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

https://forms.gle/QjN5M71Yi1kGaYJw5