3η Βουλή Νέων

Συνεδρία Ολομέλεια της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 19.11.2019 - ΜΕΡΟΣ Α

Συνεδρία Ολομέλεια της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 19.11.2018 - ΜΕΡΟΣ Β

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

«Η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαμόρφωση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Νέοι Τρόποι και Μορφές Εργοδότησης: Οι προκλήσεις για τη γενιά των Millennials

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και μείωση της γραφειοκρατίας»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Λειψυδρία στην Κύπρο: ο ρόλος, οι ευθύνες και οι ενέργειες των πολιτών και της πολιτείας για την αειφορική διαχείριση του νερού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ​

«Σύγχρονο Σχολείο: ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των παιδιών/νέων,  λαμβανομένης υπόψιν της διαφορετικότητας των  κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών υποβάθρων των παιδιών/νέων»

Εφημερίδα ΒτΝΑ 2018

Επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 2018

Μάριος Μιχαήλ
Επιτροπή Παιδείας
Μιχάλης Καϊρίνος
Επιτροπή Εργασίας
Σαλώμη Χαραλάμπους
Επιτροπή Περιβάλλοντος
Χριστίνα Χρυσοστόμου
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Αντρέας Λοϊζου
Επιτροπή Εσωτερικών

Συντονιστές 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων

Ιωάννα Δημοσθένους
Cyprus Youth DiplomaCY
Χριστιάνα Ξενοφώντος
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
Δέσποινα Παναγιώτου
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
Πάνος Χριστοφόρου
Cyprus Youth DiplomaCY
Νικόλας Αθηνής
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου