3η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

τελικα θεματα-02.jpg

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

«Η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαμόρφωση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης»

τελικα θεματα-03.jpg

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και μείωση της γραφειοκρατίας»

τελικα θεματα-04.jpg

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Νέοι Τρόποι και Μορφές Εργοδότησης: Οι προκλήσεις για τη γενιά των Millennials»

τελικα θεματα-05.jpg

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Λειψυδρία στην Κύπρο: ο ρόλος, οι ευθύνες και οι ενέργειες των πολιτών και της πολιτείας για την αειφορική διαχείριση του νερού»

τελικα θεματα-06.jpg

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

«Σύγχρονο Σχολείο: ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των παιδιών/νέων,  λαμβανομένης υπόψιν της διαφορετικότητας των  κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών υποβάθρων των παιδιών/νέων»