Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνουν τις 5 Επιτροπές της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.


Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνουν τις 5 Επιτροπές της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

Σε ποια επιτροπή θα ήθελες να ενταχθείς και να θέσεις τις δικές σου ιδέες και πολιτικές;

Ποιο θέμα θα ήθελες να δεις φέτος σε κάθε μια από τις 5 επιτροπές; 🗳️

Μείνετε συντονισμένοι!!!