Το Πρόγραμμα των Εργασιών των 5 Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας.