Τα Αποτελέσματα και τα Ψηφίσματα της Ολομέλειας της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων!

Τα Αποτελέσματα και τα Ψηφίσματα της Ολομέλειας της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων!

Οι τρεις μέρες των εργασιών  της 1ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, κορυφώθηκαν με τη συνεδρίαση της Ολομέλειας κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις των Επιτροπών, όπου απαντήθηκαν ερωτήματα και ψηφίστηκαν οι εκθέσεις από τους νέους βουλευτές. Οι Επιτροπές καταπιάστηκαν με σημαντικά θέματα που αφορούν άμεσα τους προβληματισμούς της νεολαίας και παρουσίασαν λύσεις για αντιστροφή της αρνητικής εικόνας στους εν λόγω τομείς.

Η Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών υποθέσεων ανέδειξε το επίκαιρο ζήτημα της τρομοκρατίας και πως μέσα από την ενδυνάμωση του ενεργού πολίτη και των ΜΚΟ καθώς επίσης και των οργανισμών νεολαίας. Στόχος, όπως επιχειρηματολόγησαν τα μέλη, να περιοριστεί η ανεξέλικτη εξάπλωση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Η έκθεση υπερψηφίστηκε με 51 θετικές ψήφους, 1 κατά και καμία αποχή. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω ψηφοφορίας υπήρχαν τρεις απόντες.

Το φλέγον ζήτημα  που απασχόλησε την Επιτροπή Εργασίας ήταν η νεανική ανεργία, η οποία αποδεκάτισε τη νεολαία της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Κατεγράφησαν οι έντονοι προβληματισμοί των νέων αλλά και οι πιθανές λύσεις που θα αμβλύνουν το πρόβλημα. Η έκθεση υπερψηφίστηκε με 42 θετικές ψήφους, 3 αρνητικές και 9 αποχές.

Η Επιτροπή Εσωτερικών ασχολήθηκε με ένα από τα πιο άμεσα και καίρια ζητήματα αναφορικά με την αποτελεσματική ενσωμάτωση και συμμετοχή των νέων στα τοπικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι προτεινόμενες λύσεις στόχευσαν στην εξάλειψη της απαξίωσης των θεσμών από τους ίδιους τους νέους, ούτως ώστε να επανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη. Η έκθεση υπερψηφίστηκε με 52 θετικές ψήφους, καμία αρνητική και 3 αποχές.

Η έντονη συζήτηση για το θέμα της Παιδείας που απασχολεί το κοινωνικό πλαίσιο μεταφέρθηκε στα έδρανα της Βουλής. Η Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται από τη λανθασμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και από την επιφανειακή διαχείριση του ζητήματος. Η έκθεση υπερψηφίστηκε με 48 θετικές ψήφους, 7 αποχές και καμία αρνητική.

Η αρμονική λειτουργία του οικοσυστήματος έχει σαφέστατα διαταραχτεί από τις ανεξέλεγκτες πράξεις του ανθρώπου. Οι νέοι βουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος έθεσαν το ζήτημα της μείωσης των εκπομπών ρύπων αλλά και των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, τονίζοντας την άμεση επίδραση στους πολίτες και πως η κυβέρνηση οφείλει να  διαχειριστεί. Η έκθεση υπερψηφίστηκε με 46 θετικές ψήφους, 1 κατά και 8 αποχή.