Συνάντηση της Επιτρ. Εξωτερικών και Ε. Υποθέσεων με τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων

Συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ. Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου και την Αρχαιολογική Λειτουργό Δρ. Ανθή Καλδέλη.

Την Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 π.μ πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 4ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων με τη Διευθύντρια του Τμήματος Δρ. Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου και την Αρχαιολογική Λειτουργό Δρ. Ανθή Καλδέλη.

Στη συνάντηση, η οποία έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης των κρατικών και τοπικών αρχών, των οργανωμένων συνόλων και των πολιτών, σχετικά με το έργο της Επιτροπής, αναπτύχθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

Η Σύμβαση της Λευκωσίας: Η σπουδαιότητά της για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η επιτακτική ανάγκη να επικυρωθεί και από άλλα κράτη.

Τα βήματα που κάνει το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την πάταξη της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συνεργασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλους φορείς.

Νέες εναλλακτικές δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

 • Τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον τουριστικό τομέα.
 • Τη σημασία άσκησης της πολιτιστικής διπλωματίας από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας ως προς τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση τη νέα γενιά, ήδη από την προσχολική ηλικία.
 • Το Νέο Κυπριακό Μουσείο και η διαδικασία υλοποίησης του.
 • Η ψηφιοποίηση αρχαιοτήτων, αρχαίων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της Κύπρου και η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από νέες μεθόδους.
 • Ανάγκη επικαιροποίησης του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου.

Η μεγάλη υποστελέχωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων και η ανάγκη δημιουργίας νέων εξειδικευμένων θέσεων (Αρχαιολογικοί Λειτουργοί, Συντηρητές, Τεχνικοί, Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, κτλ) που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Η ανεργία των νέων με σπουδές στην αρχαιολογία, τη συντήρηση, τη μουσειολογία και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ακόμη, στη συνάντηση συζητήθηκε και η εξαγγελία της κυβέρνησης για ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού, κάτι που είχε συζητηθεί εκτενώς και καταγράφηκε και από την Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 4ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε ότι ένας βασικός στόχος του Τμήματος Αρχαιοτήτων είναι η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των νέων και του πολιτισμού του τόπου μας, εφόσον το στοιχείο αυτό αποτελεί τον πυλώνα για διασφάλιση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές. Για αυτό το λόγο, η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων εξέφρασε την επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας με την Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, ώστε να υπάρχει μια συνεχόμενη ανταλλαγή απόψεων.

Σε αυτά τα πλαίσια, οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ανέφεραν ότι η δράση τους στο εξής θα βασιστεί και στη γραμμή της πληροφόρησης που έλαβαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και θα προσπαθήσουν να έρθουν σε επικοινωνία και με άλλους φορείς, ώστε να προωθηθούν οι καλύτερες δυνατές δράσεις προς όφελος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Κύριο χαρακτηριστικό της συνάντησης αποτέλεσε η συναντίληψη και των δύο αντιπροσωπειών για την ανάγκη συνεργασίας, ώστε να επιτευχθούν οι εκατέρωθεν στόχοι και σχεδιασμοί.

Στη συνάντηση πήραν μέρος:

Τμήμα Αρχαιοτήτων:

 • Δρ. Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων
 • Δρ. Ανθή Καλδέλη Αρχαιολογική Λειτουργός

Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:

 • Ζήνωνας Σωκράτους, Επικεφαλής
 • Ρογήρος Χριστοδούλου, Βουλευτής
 • Ειρήνη Αρτάκα, Δημοσιογράφος

4η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων