ΡΙΚ1 – Ολομέλεια 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων – Πρόεδρος ΒΤΑ

Κάλυψη της Ολομέλειας της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, στις 9 Οκτωβρίου 2023, στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

🗣Στην Ολομέλεια της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις των Επιτροπών, απαντήθηκαν ερωτήματα και ψηφίστηκαν οι εκθέσεις από τους/τις Νέους/ες Βουλευτές/ιες.

📌Οι Νέοι και Νέες παρέθεσαν τις εισηγήσεις τους προς ψήφιση με στόχο να φτάσουν και να εισακουστούν από τους κρατικούς αξιωματούχους.