Ομιλία του Προέδρου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, κ. Στέφανου Κυπριανού στην 24η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων.

Χαιρετισμός Προέδρου της 6 ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων στην 24 η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων.

‘Οταν έλαβα την πρόσκληση για να παρευρεθώ στην 24η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων
το συζητούσα με έναν φίλο μου, ο οποίος με ρώτησε «Δηλαδή θα πας στο συμβούλιο των
Σοφών;» και εν μέρει είχε δίκαιο. Οι νέοι και οι νέες σήμερα μάθαμε να βλέπουμε συνεχώς το
μπροστά, να κυνηγάμε την πρωτοπορία και την καινοτομία, όμως η αλήθεια είναι πως η
βάση της καινοτομίας βρίσκεται πάντα στη σοφία της ιστορίας και του παρελθόντος, της
οποίας εσείς κρατάτε τα κλειδιά. Γι’ αυτό πρέπει να αφοσιωθούμε στη δημιουργία
συνεργειών ανάμεσα στις γενιές, αναγνωρίζοντας πως ο δρόμος προς την καινοτομία δεν
περνά μόνο μέσα από νέες τεχνολογίες, αλλά μέσα από τον πλούσιο πόρο της γνώσης που
εσείς κατέχετε.

Ως γενιά έχετε γράψει ιστορία στο νησί μας με τον αγώνα σας για την ίδρυση και τη
δημιουργία του κράτους μας, και τώρα είναι η σειρά μας να προσθέσουμε το δικό μας
κεφάλαιο, με οδηγό τη σοφία σας, προς ένα κοινό όραμα για την Κύπρο, τόσο σε τοπικό όσο
και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και εμείς αλλα και εσείς ως γενιές, είναι ο
πληθωρισμός και η ακρίβεια, τα οποία κάνουν τις συνθήκες ζωής όλο και πιο δύσκολες.
Πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί έτσι ώστε να διασφαλίσουμε μια
αξιοπρεπή ζωή στους ηλικιωμένους του νησιού μας οι οποίοι του έδωσαν τόσα πολλα.

Αυτή η ανάγκη κρίνεται ακόμη πιο επιτακτική, σε καιρούς όπου οι αναταραχές στην περιοχή
μας δημιουργούν μία αβεβαιότητα σε όλες και όλους. Το κράτος οφείλει να πρωτοπορήσει
στη σταθερότητα της οικονομίας του κράτους αλλά την ίδια ώρα έχει την υποχρέωση να
δώσει τα σωστά εφόδια στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για να διατελέσουν το έργο
τους όπως και να το αναβαθμίσουν. Όπως οι πρώτοι μισθοί και οι αναγκέες υποδομές για
τις νέες και τους νέους, έτσι και οι συντάξεις και οι υποδομές για τους ηλικιωμένους πρέπει
να μπορούν να παρέχουν όχι μονο ένα αίσθημα ασφάλειας, αλλά και εμπρακτα να
διασφαλίζουν πως κανένας πολίτης δεν ζει με απάνθρωπες συνθήκες.

Πέρα όμως από τα θέματα που δημιουργούνται στην κοινωνική ευημερία των ηλικιωμένων,
μεγάλες επιπτώσεις υπάρχουν και στην υγεία. Ενώ η χώρα μας έκανε ένα σημαντικό βήμα
μπροστά με την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οι οποίες επιβαρύνουν αρκετά τους πολίτες. Η πολιτεία
οφείλει να δημιουργήσει σωστό νομοθετικό πλαίσιο και κανονισμούς έτσι ώστε να επιλύσει

αυτό το θέμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι να έχουν ένα καλό
βιωτικό επίπεδο, ασχέτως των αναγκών τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Για να γίνει κάτι έμπρακτο σε αυτούς τους τομείς, κατά την προσωπική μου άποψη, τα όσα
έχω αναφέρει, θα πρέπει να αποτελέσουν ως ένας απο τους άξονες πολιτικής των
αντίστοιχων υπουργείων και αρχών.

Πέρα από τα πιο πάνω, ως κοινωνία και ως πολιτεία, οφείλουμε όχι μόνο να προστατεύουμε
την ευημερία των πρεσβυτέρων μας απέναντι στις οικονομικές δυσκολίες, αλλά και να τους
ενδυναμώνουμε ως ενεργούς συμμετέχοντες στη διαμόρφωση ενός νέου κεφαλαίου για την
Κύπρο. Αυτό που θα γράφεται με το μελάνι της ενότητας των γενεών, του σεβασμού και της
προνοητικότητας. Πρέπει να ενώσουμε το πνεύμα της σοφίας και της προόδου έτσι ώστε η
Κύπρος να δημιουργήσειέναν δικό της ορισμό για την καινοτομία ο οποίος να λαμβάνει
υπόψη όλες τις ανάγκες ενός κοινωνικού συνόλου.Έναν ορισμό που θα μπορεί να αποτελεί
φάρος για τις υπόλοιπες χώρες, έναν ορισμό που θα καθιστά την Κύπρο έναν τόπο που
νοιάζεται για τον δικό της κόσμο και έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει θεμέλιος λίθος για την
παγκόσμια αγορά. Μπορούμε και πρέπει να γίνουμε ένα κράτος «Έλβετία της Μεσογείου»,
όπου οι πολίτες μας θα νιώθουν ασφάλεια και σταθερότητα. Για να γίνει αυτό χρειάζονται
πράξεις και όχι λόγια, οπότε ελπίζω θεσμοί όπως η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων και η
Βουλή των Γερόντων, να συνεχίσουν με αφοσίωση και επιμονή τη διεκδίκηση των όσων
δικαιούνται. 

Ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές εργασίες.

#foryouthrights

Cyprus Youth DiplomaCY
Cyprus Youth Council.Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.Kıbrıs Gençlik Konseyi