Οι υποψηφιότητες για την Προεδρία της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 

👉 Στέφανος Κυπριανού
🗳️ Οι υποψηφιότητες για την Προεδρία της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 🟦 Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων #voulineon6
https://youtu.be/AE8Zp-xN4rY?si=ONoEYjhJsyFhVOXH


👉 Ευδοκία Χριστοδούλου

🗳️ Οι υποψηφιότητες για την Προεδρία της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 🟩 Επιτροπή Περιβάλλοντος #voulineon6👉 Σταυρόυλα Λουκά

🗳️ Οι υποψηφιότητες για την Προεδρία της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 🟧 Επιτροπή Υγείας #voulineon6
👉 Γεωργία Κόγκα 

🗳️ Οι υποψηφιότητες για την Προεδρία της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων 🟪 Επιτροπή Παιδείας #voulineon6
https://youtu.be/8fv7eTO4lRY?si=_uO36TZDRMmRSdKQ👉 Νικόλας Καρανικόλα
🗳️ Οι υποψηφιότητες για την Προεδρία της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων ⬜️ Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων #voulineon6