Οι αιτήσεις για Νέους και Νέες Βουλευτές/ιες της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων έχουν ανοίξει!

🙋‍♀️🙋🔝🇨🇾Η μέρα που πολλοί και πολλές περιμέναμε είναι εδώ!

📣Οι αιτήσεις για Νέους και Νέες Βουλευτές/ιες της 6ης ΒτΝΑ έχουν ανοίξει!

✍️Μπορείτε να βρείτε την αίτηση συμμετοχής εδώ: https://forms.gle/ABuDj57BP9SvV4ef7

📌Σας καλούμε να διαβάσετε πολύ προσεκτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της 6ης ΒτΝΑ, τους όρους συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των Νέων Βουλευτών, όπως αυτές παρουσιάζονται στην αίτηση συμμετοχής.

⏳Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 20 Αυγούστου 2023 στις 23:59.

🙌Περιμένουμε τις αιτήσεις σας στο Πρόγραμμα που έδωσε στη νεολαία την ευκαιρία να συμμετέχει άμεσα στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας!

Cyprus Youth Council.Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.Kıbrıs Gençlik KonseyiCyprus Youth DiplomaCY@cyparliament#voulineon6