ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 3ης ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνουν την επερχόμενη πραγματοποίηση της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17-19 Νοεμβρίου 2018 (ημέρες διεξαγωγής: Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα). Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του προγράμματος  είναι η διεξαγωγή  μιας ιδιότυπης προσομοίωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου 56 νέοι και νέες της Κύπρου θα υποδυθούν για ένα τριήμερο τους ρόλους των Βουλευτών.

Ως καινοτομία του προγράμματος, στο πλαίσιο και της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ Κρατικών Αξιωματούχων και Νεολαίας ως βασικό στόχο του Προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, οι συνδιοργανωτές απευθύνθηκαν σε Κρατικούς Αξιωματούχους, ήτοι τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αρμόδιους Υπουργούς, τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς επίσης Προεδρικούς Επιτρόπους και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, οι οποίοι και εισηγήθηκαν τα υποψήφια θέματα  που θα αποτελέσουν την ημερήσια διάταξη της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2017, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θεσμοθέτηση της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, με απόφαση μόνιμης χρηματοδότησης του Προγράμματος όσον αφορά στη διεξαγωγή του.

Τα τελικά θέματα που διαμόρφωσαν την ημερήσια διάταξη της 3ης Βουλής των Νέων αποφασίσθηκαν  από τους νέους και τις νέες της Κύπρου σε ανοικτή διαδικτυακή ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από 13 Αυγούστου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2018.​

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές που θα προσομοιωθούν  καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της κάθε Επιτροπής είναι:

Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Θέμα: Η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαμόρφωση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης

Επιτροπή Εργασίας

Θέμα:  Νέοι Τρόποι και Μορφές Εργοδότησης: Οι προκλήσεις για τη γενιά των Millennials

Επιτροπή Εσωτερικών

Θέμα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και μείωση της γραφειοκρατίας

Επιτροπή Παιδείας

Θέμα: Σύγχρονο Σχολείο: ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των παιδιών/νέων,  λαμβανομένης υπόψιν της διαφορετικότητας των  κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών υποβάθρων των  παιδιών/νέων

Επιτροπή Περιβάλλοντος

Θέμα: Λειψυδρία στην Κύπρο: ο ρόλος, οι ευθύνες και οι ενέργειες των πολιτών και της πολιτείας για την αειφορική διαχείριση του νερού

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΕΟΥ/ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Προφίλ Συμμετεχόντων:

Δικαίωμα συμμετοχής στη 3η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων έχουν νέοι και νέες της Κύπρου ηλικίας 18-35 ετών.

Νέοι και νέες που συμμετέχουν σε οργανώσεις νεολαίας που είναι μέλη του ΣΥΝΚ, ενθαρρύνονται να δηλώσουν συμμετοχή καθώς επίσης ενεργά μέλη του Cyprus Youth DiplomaCY για τη χρονιά 2018-2019.  Δεκτές γίνονται και ατομικές αιτήσεις ανένταχτων νέων.

Συγκεκριμένες Πληροφορίες Διαμονής και Διατροφής:

Δικαίωμα συμμετοχής 30 Ευρώ με πλήρη κάλυψη της διαμονής σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας καθώς και της  διατροφής κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη του Προγράμματος σε προθεσμία για την οποία θα ενημερωθούν οι επιλεχθέντες και επιλεχθείσες.

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να διευθετήσουν τη μεταφορά τους προς και από τους χώρους διεξαγωγής της προσομοίωσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του προγράμματος.

Γλώσσα Εργασίας:

Γλώσσα εργασίας του προγράμματος είναι η ελληνική γλώσσα.

Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που βρίσκεται στο σύνδεσμο ΕΔΩ (https://goo.gl/forms/Rf5DULBswHuPfpCc2) μέχρι την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:59 π.μ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Διαδικασία Επιλογής:

Η επιλογή των 56 νέων βουλευτών θα γίνει από Ομάδα Αξιολόγησης των συνδιοργανωτών και θα βασιστεί στην αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων (βιογραφικό σημείωμα, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Η επιλογή επιτροπών από τους/τις αιτητές/τριες είναι ενδεικτική και δεν σημαίνει σε περίπτωση επιλογής τους την συμμετοχή τους στην Επιτροπή της πρώτης τους επιλογής.

Η επιλογή των 56 νέων βουλευτών από  την Ομάδα Αξιολόγησης είναι τελική και δεν επιδέχεται κατ’ ουδένα λόγω προσβολής ή αμφισβήτησης. Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που λαμβάνονται, η Ομάδα Αξιολόγησης δεν μπορεί να δώσει ατομικές ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επεξηγήσεις στους/ις αιτητές/τριες για την επιλογή της.

Δεσμεύσεις:

Οι αιτούντες/σες σε περίπτωση επιλογής τους ως νέοι/νέες βουλευτές δεσμεύονται για την πλήρη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 17-19 Νοεμβρίου 2018 (Σάββατο-Δευτέρα) καθώς και την ολοκληρωμένη προετοιμασία τους πριν τη διεξαγωγή της προσομοίωσης ακολουθώντας τις οδηγίες του/της Επικεφαλής της Επιτροπής για την οποία έχουν επιλεγεί. Η διάρκεια της θητείας των Νέων Βουλευτών είναι μονοετής και ξεκινά τυπικά με την επιλογή τους, έως τη διεξαγωγή της 4ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων το 2019.

Σημειώνεται πως η Ολομέλεια της 3ης  Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα (πρωί) στην έδρα της Βουλής των Αντιπροσώπων (Λευκωσία) και έτσι απαιτείται πλήρης παρουσία όλων των νέων βουλευτών.

Η συμμετοχή των νέων βουλευτών γίνεται σε εθελοντική βάση (pro bono) και ουδεμία αμοιβή μπορεί να διεκδικηθεί από τους συνδιοργανωτές.  

Στο τέλος του συνεδρίου θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους/στις συμμετέχοντες/ουσες που παρακολούθησαν το σύνολο των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Η ενημέρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο voulineon@gmail.com ή στο τηλ 22878316.