Θεσμός η «Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων»

Πρόκειται για ένα μεγάλο στόχο της “Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων” ο οποίος επετεύχθη, έτσι ώστε να δοθεί μόνιμα χώρος στους νέους ανθρώπους να εκφράσουν τις απόψεις τους για όλα αυτά που τους αφορούν, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Σε μια εποχή πολιτικής απάθειας των νέων, σκοπός είναι να κατανοήσουν οι νέοι το ρόλο της Βουλής και των βουλευτών στην λήψη αποφάσεων που αφορούν τους πολίτες, να δώσουν οι ίδιοι το στίγμα τους για όλα όσα τους αφορούν αλλά και να ενδυναμωθεί η Δημοκρατία αφού οι «Νέοι Αντιπρόσωπο» θα έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις για την λήψη των σωστών αποφάσεων οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον του τόπου τους

Με τη διεξαγωγή της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, οι νέοι θα αποκτήσουν επίσημα φωνή, θα εκφράσουν τις απόψεις τους ως νομοθέτες οι ίδιοι. Θα κατανοηθούν ορισμοί όπως δημοκρατία, ελευθερία του λόγου με σεβασμό προς τις αντίθετες απόψεις, ανθρώπινα δικαιώματα, συζήτηση, πολιτική αλλά και η συζήτηση και ο συμβιβασμός υπέρ της ύπαρξης αμοιβαίας αποδεκτής λύσης σε προβλήματα που αφορούν τους νέους.