Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 5 θέσεις των Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων έχει ξεκινήσει!

📣 Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 5 θέσεις των Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων έχει ξεκινήσει!

❓Τι είναι Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών;

Επικεφαλής νοούνται οι πέντε συντονιστές των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που θα προσομοιωθούν για τις ανάγκες πραγμάτωσης του Προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Οι Επικεφαλής θα επιλεγούν μετά από ανοικτή διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιτυχή αξιολόγηση των αιτήσεών τους.

❓Ο ρόλος τους;

Είναι καθαρά συντονιστικός για τις Εργασίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Κατά τη διάρκεια των Εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων οι πέντε Επικεφαλής λαμβάνουν τις θέσεις Γραμματέων και Κοσμητόρων, στα έδρανα του Προεδρείου της Βουλής, υποβοηθώντας τον/ην Πρόεδρο της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων στο έργο του/ης.

✏️Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο:

🔗 https://forms.gle/hUvZ8PJvSHcs35dB7

⏳Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 20 Αυγούστου 2023 στις 23:59.

Cyprus Youth Council.Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.Kıbrıs… Cyprus Youth DiplomaCY #voulineon6