Εργασίες της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων

📣Οι εργασίες της 6ης Βουλής των Νέων αντιπροσώπων μόλις ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

🗣Στην Ολομέλεια της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις των Επιτροπών, απαντήθηκαν ερωτήματα και ψηφίστηκαν οι εκθέσεις από τους/τις Νέους/ες Βουλευτές/ιες.

📌Οι Νέοι και Νέες παρέθεσαν τις εισηγήσεις τους προς ψήφιση με στόχο να φτάσουν και να εισακουστούν από τους κρατικούς αξιωματούχους.

📝Οι εκθέσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα δημοσιευθούν σε κατοπινό στάδιο.

👏Καλή Θητεία σε όλους τους Νέους και Νέες Βουλευτές/ιες!

#voulineon6#CyprusYouthCouncil#dplmCY