Επισκέψη στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Κύπρο

5η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων Συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τον Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Στο πλαίσιο της μονοετούς θητείας τους, οι Νέοι και Νέες Βουλευτές/Βουλεύτριες της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και η Επικεφαλής τους Ματίνα Ζησιάδου, επισκέφθηκαν την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 τον Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο κύριο Ανδρέα Κεττή. Στο πλαίσιο της συνάντησης τους ενημέρωσαν τον κύριο Κεττή για τις προτάσεις και τις επικείμενες δράσεις τους και αντάλλαξαν απόψεις ως προς την Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, που είναι και η θεματική με την οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Οι Νέοι και Νέες Βουλευτές/Βουλεύτριες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον κύριο Κεττή και να λάβουν χρήσιμες συμβουλές ως προς το πλάνο δράσης της Επιτροπής. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Κεττής, πρότεινε στους/στις Νέους και Νέες Βουλευτές/Βουλεύτριες τη χρήση της πλατφόρμας mazi.eu (https://mazi.eu/el/) στην οποία τους κάλεσε να εγγραφούν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί μια πανευρωπαϊκή κοινότητα η οποία ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή δράσεων μέσω δημοκρατικών διεργασιών. Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις τους συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της «Ευρώπης που θέλουμε».

Η συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων με τον Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, κύριο Ανδρέα Κεττή, έδωσε την ευκαιρία στους/στις Νέους και Νέες Βουλευτές/Βουλεύτριες να πάρουν ανατροφοδότηση όσον αφορά στο όραμα και τις εισηγήσεις τους και να λάβουν συμβουλές για τα επόμενα βήματα και δράσεις της Επιτροπής.

5η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων

Δημοσιογραφική Ομάδα

Ελένη Μακρίδη