ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3ης ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY ανακοινώνουν την επερχόμενη πραγματοποίηση της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17-19 Νοεμβρίου 2018 (ημέρες διεξαγωγής: Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα). Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του προγράμματος  είναι η διεξαγωγή μιας ιδιότυπης προσομοίωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου 56 νέοι και νέες της Κύπρου θα υποδυθούν για ένα τριήμερο τους ρόλους των Βουλευτών.

Ως καινοτομία του προγράμματος, στο πλαίσιο και της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ Κρατικών Αξιωματούχων και Νεολαίας ως βασικό στόχο του Προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, οι συνδιοργανωτές απευθύνθηκαν σε Κρατικούς Αξιωματούχους, ήτοι τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αρμόδιους Υπουργούς, τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς επίσης Προεδρικούς Επιτρόπους και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου όσον οι οποίοι και εισηγήθηκαν τα υποψήφια θέματα  που θα αποτελέσουν την ημερήσια διάταξη της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2017, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θεσμοθέτηση της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, με απόφαση μόνιμης χρηματοδότησης του Προγράμματος όσον αφορά στη διεξαγωγή του.

Τα τελικά θέματα που διαμόρφωσαν την ημερήσια διάταξη της 3ης Βουλής των Νέων αποφασίσθηκαν  από τους νέους και τις νέες της Κύπρου σε ανοικτή διαδικτυακή ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από 13 Αυγούστου μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές που θα προσομοιωθούν  καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της κάθε Επιτροπής είναι:

Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Θέμα: Η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαμόρφωση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης

Επιτροπή Εργασίας

Θέμα:  Νέοι Τρόποι και Μορφές Εργοδότησης: Οι προκλήσεις για τη γενιά των Millennials

Επιτροπή Εσωτερικών

Θέμα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και μείωση της γραφειοκρατίας

Επιτροπή Παιδείας

Θέμα: Σύγχρονο Σχολείο: ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των παιδιών/νέων,  λαμβανομένης υπόψιν της διαφορετικότητας των  κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών υποβάθρων των  παιδιών/νέων

Επιτροπή Περιβάλλοντος

Θέμα: Λειψυδρία στην Κύπρο: ο ρόλος, οι ευθύνες και οι ενέργειες των πολιτών και της πολιτείας για την αειφορική διαχείριση του νερού

ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ (PRESS TEAM)

Οι διοργανωτές ανακοινώνουν πως θα δημιουργηθεί Ομάδα Δημοσιογράφων (Press Team) 5 ατόμων, οι οποίοι/οποίες θα παρακολουθούν υπό τις οδηγίες του/της Επικεφαλής Δημοσιογράφου τις εργασίες των πέντε Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας της 3ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων. Η Ομάδα Δημοσιογράφων υπό τις οδηγίες του/της επικεφαλής δημοσιογράφου, μεταξύ άλλων, θα συγγράφει άρθρα για τις εργασίες των Επιτροπών, θα ενημερώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, θα παράγουν οπτικοακουστικό υλικό και θα συμβάλουν στην περαιτέρω προβολή του όλου προγράμματος.

Για δηλώσεις συμμετοχής για την Ομάδα Δημοσιογράφων, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ (https://goo.gl/forms/vHk76cfpvawPYskh1) μέχρι τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:59 π.μ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Στο τέλος του συνεδρίου θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους/στις συμμετέχοντες/ουσες που παρακολούθησαν το σύνολο των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Η ενημέρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο voulineon@gmail.com ή στο τηλ 22878316.