Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Ανάδειξης Θεμάτων Συζήτησης 6ης Βουλής Των Νέων Αντιπροσώπων!

🙋🙋‍♀️Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Ανάδειξης Θεμάτων Συζήτησης 6ης Βουλής Των Νέων Αντιπροσώπων!

🗳Οι νέοι και οι νέες της Κύπρου, διαμόρφωσαν με τη ψήφο τους την ημερήσια διάταξη της 6ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων!

🔹Επιτροπή Παιδείας:

Πώς μπορούμε, μέσα από την αναδόμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, να υποστηρίξουμε την αυτόνομη και βιωματική μάθηση, προκειμένου να βοηθήσουμε τους μαθητές να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και να καλλιεργήσουν κριτικό και δημιουργικό πνεύμα, απαλλάσσοντάς τους από τη διαδικασία της αποστήθισης.

🔹Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων:

Θέματα παγκόσμιας ατζέντας, ειδικά διπλωματία του κλίματος.

🔹Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην

αγορά εργασίας του μέλλοντος.

🔹Επιτροπή Περιβάλλοντος:

Βιώσιμη κινητικότητα και δημόσιες μεταφορές.

🔹Επιτροπή Υγείας:

Ψυχική υγεία και Νεολαία.

🚨 Μείνετε συντονισμένοι/συντονισμένες για τις αιτήσεις για τις θέσεις:

• 5 Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

• 56 Νέοι/νέες Βουλευτές/τριες

Cyprus Youth Council.Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.Kıbrıs…
Cyprus Youth DiplomaCY #voulineon6