Κύκλος
0 ος
Χρόνια
0

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας νομοθετεί στα πλαίσια του διαχωρισμού των εξουσιών σε ένα Κράτος Δικαίου, έτσι και η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων θα συγκληθεί για να «νομοθετήσει» με έναν ιδιότυπο τρόπο, μέσω της υιοθέτησης εκθέσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών οι οποίες θα προσομοιωθούν.

Με τη διεξαγωγή της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, οι νέοι θα αποκτήσουν επίσημα φωνή, θα εκφράσουν τις απόψεις τους ως νομοθέτες οι ίδιοι. Θα κατανοηθούν ορισμοί όπως δημοκρατία, ελευθερία του λόγου με σεβασμό προς τις αντίθετες απόψεις, ανθρώπινα δικαιώματα, συζήτηση, πολιτική αλλά και η συζήτηση και ο συμβιβασμός υπέρ της ύπαρξης αμοιβαίας αποδεκτής λύσης σε προβλήματα που αφορούν τους νέους.

Τελευταία Νέα